Știri

Întreprinderile de stat și municipale vor crea capitalul de rezervă, iar dividendele ar putea fi achitate până la 30 august

Cuantumul defalcărilor în buget din profitul net al întreprinderilor de stat și celor municipale ar putea să nu depăşească cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți şi minus sumele depuse în capitalul de rezervă în conformitate cu prevederile Legii nr.246/2016 şi statutul întreprinderii.

 

Pe agenda ședinței Executivului, anunțată pentru 9 februarie 2023, este inclus și proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Acesta a fost elaborat de Ministerul Economiei și vine cu intervenții în patru legi.

 

Modificările propuse în Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, pe lângă cele citate supra, vizează și modificarea termenului de efectuare a defalcărilor din profitul net, care sunt stabilite de fondator, în funcție de întreprindere, în bugetul de stat sau în bugetul local. Astfel, la momentul de față acest termen-limită este stabilit pentru data de 30 iunie a anului imediat următor anului de gestiune, însă proiectul vine cu extinderea respectivului termen cu două luni, pentru plata dividendelor fiind propusă data de 30 august.

 

Totodată, obligativitatea de formare a capitalului de rezervă poate fi aplicată în cazul întreprinderilor de stat și celor municipale. Ministerul Economiei propune suplinirea Legii nr.246/2017 cu articolul ce va stabili această obligație. Potrivit proiectului, respectivele entități vor forma capitalul de rezervă, a cărui mărime va fi stabilită de statut şi va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul social al întreprinderii, din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de statutul întreprinderii, fiind utilizat doar pentru acoperirea pierderilor întreprinderii şi/sau la majorarea capitalului ei social.

 

Volumul defalcărilor urmează a fi stabilit de fondator, la propunerea consiliului de administrație, şi va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al întreprinderii. Acesta va fi plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.

 

Suplimentar, autorii proiectului propun revizuirea structurii organelor de administrare și control ale entităților de stat și celor municipale, a atribuțiilor acestora, precum și modificarea modului de selectare și numire a membrilor lor.

 

Potrivit proiectului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii adoptate, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta și va elabora actele normative necesare pentru implementarea ei, iar entitățile de interes public vor aduce statutele lor în conformitate cu noile prevederi în termen de 12 luni din data intrării în vigoare a legii.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

750 vizualizări

Data publicării:

07 Februarie /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

ministerul economiei | Hotarire de Guvern | intreprindere de stat | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon