16
01 2017
1776

Un proiect de lege ce ține de asigurarea cu locuințe gratuite a tinerilor, propus spre consultare

Un proiect de lege ce ține de reglementarea asigurării cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare a fost elaborat și propus spre consultare de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Prin acest proiect se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1259 din 12.11.2008 cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi si angajaţi în câmpul muncii în instituţiile publice ca urmare a adoptării Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, publicată în Monitorul Oficial, nr. 206-207, art. 1271, din 2008. Autorii menționează că există câteva considerente care stau la baza abrogării Hotărârii menționate. În primul rând, în conformitate cu Legea nr. 75 din 30.04.2016 cu privire la locuinţe, se stabileste că statul asigură dreptul persoanelor la locuinţe sociale, de serviciu, de manevră, de tip cămin, hotel-azil, cu statut special, conform criteriilor stabilite de lege, în limita locuinţelor disponibile, iar autorităţile locale de nivelul întâi asigură construcţia şi procurarea de locuinţe sociale, care urmează să asigure necesităţile de obţinere a locuinţelor de către persoanele care au acest drept. Astfel, se constatată că categoriile de locuinţe acordate tinerilor specialişti conform Regulamentului aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008, nu se regăsesc în categoriile de locuinţe enumerate în Legea cu privire la locuinţe. Totodată, în urma analizei cadrului legal existent, a fost stabilit că legislaţia actuală deja acoperă asigurarea cu locuinţe a tinerilor absolvenţi din domeniul didactic angajat în instituţii de învăţământ publice, precum şi absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţământului mediu medical şi farmaceutic. Codul educaţiei nr. 152 din 17.07.2014 prevede că la debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţământ publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat. De asemenea, în Legea ocrotirii sănătăţii nr. 41 l-XIII din 28.03.1995, la fel se stipulează că absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţământului mediu medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează, conform repartizării, în oraşe şi sate (comune), în primii 3 ani de activitate beneficiază de locuințe din contul bugetului de stat. În acest context, se propune aprogarea Hotărârii Guvernului nr.1259 din 12.11.2008. Menționăm că din anul 2013 până în prezent au fost date în folosinţă 171 de apartamente în raioanele Călăraşi, Briceni, Sângerei şi Hânceşti, iar în prezent este în desfăşurare construcţia a altor 259 locuinţe sociale în raioanele Soroca, Nisporeni şi Ialoveni. Conform proiectului, până la finele anului 2018 vor fi construite, în total, circa 700 locuinţe sociale pentru 2500 de persoane cu venituri mici. Locuinţele sociale sunt acordate în locaţiune categoriilor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative şi care corespund criteriilor de selectare. În cadrul proiectului tinerii pot beneficia de locuinţă până la 50% din numărul apartamentelor construite prin proiect în localitatea dată. Proiectul poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.