19
02 2018
946

În aşteptarea regulamentului, modificăm legea tichetelor de masă

Legea nr. 166 cu privire la tichetele de masă, adoptată la 21 septembrie 2017, poate fi completată cu prevederi noi. În Parlament a fost înregistrată o iniţiativă legislativă, conform căreia reglementarea procedurii de acordare a tichetelor de masă va fi precizată. Astfel, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie pentru persoanele ce desfășoară muncă în schimburi va fi egal cu rezultatul calculului: numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. Ce tine de tichetele eliberate pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată va fi egală cu numărul de ore lucrate pe parcursul lunii precedente înpărţit la opt şi înmulţit cu valoarea nominal a tichetului de masă, cu aproximaţie până la un semn după virgulă. Reamintim că valoarea nominală a tichetelor de masă acordate salariaţilor reprezintă un venit din care nu se calculează contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit din salariu. În acest sens, proiectul înregistrat vine cu mai multe precizări și asupra limitei valorii deductibile în scopuri fiscale a tichetului de masă. De asemenea, proiectul descries prevede că valoarea nominal a tichetului de masă va fi deductibilă în scopuri fiscale în limita stabilită de lege (până la 45 lei), iar valoarea nominală ce va depăşi această sumă va fi impozitată pe principii generale. Iniţiativa mai prevede că dacă angajatul a lucrat cel puţin 4 ore pe zi, angajatorul deja va fi în drept să-i ofere un tichet de masă. Suplimentar, este propusă completarea noțiunii de unitate comercială/ de alimentație publică, categorie care să prevadă, pe lângă persoanele juridice, și dreptul persoanelor fizice ce practică activitate de întreprinzător să presteze serviciile respective. Poate fi revizuit şi termenului "loc de muncă de bază". În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți angajatori un număr egal de ore, locul de muncă de bază poate fi stabilit individual de către angajat cu condiţia că timpul efectiv lucrat va fi cel puțin de șase ore pe zi. Guvernul urmează să elaboreze şi să aprobe un Regulament de operare cu tichetele de masă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.