07
07 2017
1484

De reducere la impozitul pe bunuri imobiliare au beneficiat 75% din contribuabili

Serviciul Fiscal de Stat a acumulat 315,5 mil. lei la bugetul public național din taxele achitate de persoanele fizice drept impozit pe bunurile imobiliare. Planul stabilit pentru anul 2017 constituie 426,2 mil. lei, iar reieșind din suma încasată până la 30 iunie, circa 75% din populația țării a achitat deja această taxă. Proprietarii de imobile care au achitat integral impozitul menționat până la 30 iunie, au beneficiat de reducere de 15 la sută din suma impozitului calculat. SFS anunță contribuabilii care nu au profitat de dreptul de 15% reducere că sunt obligați să achite impozitul pentru bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar în părți egale, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie curent. Persoanele care nu vor achita în termen impozitul pe bunurile imobiliare, vor achita penalitate pentru fiecare zi de întârziere (0,0384 % din suma impozitului pe imobil imobiliar neachitat). Pentru informații suplimentare, urmează să Vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil, sau la numărul 080001525, apel gratuit.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.