24
05 2018
3148

Perioada fiscală 2017: 307 451 declarații cu privire la impozitul pe venit

Încasările la buget din impozitul pe venit pentru anul 2017 au crescut cu 22%, a informat șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, în cadrul conferinței de presă care a avut loc astăzi, 24 mai. În acest sens el a menționat că este o creștere robustă și că așa tip de încasări nu au fost înregistrate de mult timp. Potrivit lui, acest fapt se datorează creșterii economice din Republica Moldova, previzibilității politicii economice și fiscale promovate la nivel de stat, creșterii gradului de responsabilizare din partea cetățenilor și nu în ultimul rând, a bunei administrări fiscale. Persoane juridice Pe parcursul anului 2017 agenții economici – persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, persoanele fizice care practică activitate independentă în domeniul comerțului și organizațiile neguvernamentale au depus în total 96 243 declarații, cu 3272 mai multe comparativ cu perioada similară a anului precedent. Potrivit directorului SFS, ponderea cea mai mare din totalul acestor declarații o au cele depuse de agenții economici – 35%, urmate de declarațiile depuse de IMM-uri – 34%. Acestea sunt declarațiile depuse de agenții economici care au optat pentru regimul simplificat de aplicare a impozitului pe venit, ce prevede aplicarea unui impozit în mărime de 3% din venitul operațional înregistrat. În premieră, pentru anul 2017 au fost recepționate declarații pe formă specială pentru trei categorii de contribuabili, fiind vorba despre: 1. activitatea independentă (AI17) practicată de persoanele care se înregistrează doar la SFS și care achită 1% din veniturile operaționale, dar care nu depășesc 600 mii lei - 1095 declarații 2. ONG-uri (ONG17) – 3658 declarații 3. persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției: notarii, avocații, mediatorii, executorii judecătorești (Forma DAJ17) – 1954 declarații. Potrivit datelor declarate de către agenții economici, pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat venituri în sumă de 364,90 mld. lei și cheltuieli în sumă de 335,55 mld. lei. Comparativ cu anul 2016, veniturile s-au majorat cu 19,0 mld. lei și cheltuielile au crescut cu 9,39 mld. lei. Totodată, suma totală a impozitului pe venit constituie 3,51 mld. lei, în creștere cu 789,12 mil. lei sau cu 23%. Potrivit lui Serghei Pușcuța, acești indicatori vorbesc despre creșterea valorii adăugate înregistrate în economia națională, sporirea rentabilității afacerilor, precum și a diminuării ponderii economiei tenebre. A crescut și ponderea declarațiilor prezentate prin intermediul serviciilor electronice de la 40% pentru anul 2016 la 47% pentru perioada fiscală 2017. Persoane fizice Persoanele fizice cetățeni au depus 211 208 declarații, dintre care 16 191 au fost depuse prin metoda electronică. Pe suport de hârtie au fost depuse 21 201, iar prin intermediul SIA Declarația Rapidă – 173 816. Suma veniturilor înregistrată de aceste persoane este de 53,72 mld. lei, iar suma impozitului pe venit care a fost reținută la sursa de plată și achitată la buget este de 4,19 mld. lei. Cele mai multe venituri au fost obținute din salarii – 41,2 mld. lei și este înregistrată o creștere cu 13% față de anul 2016. Acestea sunt urmate de veniturile din dividende, care au constituit 4,6 mld. lei, în creștere cu 836 mil. lei sau cu 22% față de perioada fiscală 2016. Livrarea producției agricole ocupă locul trei după sursele de venit ale persoanelor fizice, ele au înregistrat suma de 2,9 mld. lei, mai mare cu 1,85 mld. lei față de anul precedent. Milionarii În anul 2017 numărul persoanelor fizice milionari în țara noastră a crescut cu 243. Astfel, am avut 1792 cetățeni, care au obținut venit anual ce depășește 1 mil. de lei. În anul 2009 a fost perioadă când numărul persoanelor care au declarat venituri mai mari de 1 mil. lei era în scădere, ulterior s-a constatat o creștere lentă. Începând cu 2014-2015, avem o creștere ascendentă, a specificat șeful SFS. Din numărul total de milionari, 76% sunt bărbați și 24% femei. Cât privește vârsta celor care au obținut venituri ce depășesc 1 mil. lei, 206 sunt persoane cu vârsta între 40-50 ani, 125 – între 50-60 ani, 124 – între 30-40 ani și 11 persoane au până la 30 de ani. Cel mai tânăr milionar are 24 de ani, iar cea mai vârstnică persoană – 80 ani. În aspect teritorial, cei mai mulți milionari sunt din Chișinău – 450 persoane. În Bălți sunt înregistrate 11 astfel de persoane, în Ialoveni – 7, în Orhei – 5, în Anenii noi – 4, în Hâncești 3 etc. Desemnarea procentuală Desemnarea procentuală a fost efectuată de 29 671 persoane, care au redirecționat o sumă totală de 6,72 mil. lei. Serghei Puşcuţa a confirmat că 7288 persoane din numărul total au avut obligația de achitare a impozitului pe venit, 8870 pretind restituirea, iar 13 513 nu au obligația de achitare și nici de restituire. Consider interesante aceste cifre. Un număr mare de persoane care nu aveau obligația de a vizita suplimentar Serviciul Fiscal de Stat au venit doar pentru a beneficia de desemnarea procentuală. Vedem că crește gradul de responsabilitate civică, precum și nivelul de popularizare al desemnării procentuale, a remarcat Serghei Pușcuța. Reamintim că persoane juridice au avut ca termen-limită pentru prezentarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit data de 26 martie, iar la 2 mai curent a expirat data limită de prezentare a declarației de către persoanele fizice. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat oferă o prezentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.