28
12 2018
883

1. (28.15.62) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale pentru livrările efectuate în cadrul unui contract de leasing?

În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscal se efectuează conform prevederile art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și numesc, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol. În temeiul art.108 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. Astfel, la data specificată în contract pentru efectuarea plăţii sau la data încasării plăţii în avans, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.