29
05 2019
1303

1. (28.15.71) Este oare necesar de a reflecta în factura fiscală în rânduri separate autoturismul; acumulatorul, anvelopele procurate aparte, care au fost instalate pe autoturism ce ulterior este vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere ?

În conformitate cu prevederile pct.55 din SNC “Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013, transferarea în componența autoturismului a acumulatorului, anvelopelor procurate separat, majorează costul autoturismului, devenind parte componentă a acestuia. În corespundere cu art.11 alin.(1), (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, contabilizarea faptelor economice se efectuează în temeiul documentelor primare, întocmite în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. În cazul livrării mărfurilor atât impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal cât și neimpozabile cu TVA se utilizează factura fiscală, care este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronica și este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017 “Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia”. Dat fiind faptul, că obectul tranzacției reprezintă comercializarea autoturismului, și nu a părților componente ale lui, în factura fiscală eliberată pentru autoturismul comercializat ce este echipat cu acumulator, anvelope procurate separat, se vor reflecta untr-un singur rând indicatorii aferenți autoturismului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.