Întrebări și răspunsuri

1. (28.15.74) Care este modalitatea completării facturii fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

Conform punctului 11 subpunctul 5) și punctului 13 subpunctul 4) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul MF nr.118 din 28 august 2017 (în redacția Ordinului MF nr.170 din 16.12.2019, Monitorul Oficial nr.380-387 (7303-7310) din 20 decembrie 2019), în cazul tranzacţiilor efectuate în cadrul achiziţiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.665 din 27.05.2016 «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică», în rîndul 4 „Documente anexate” se va indica obligatoriu numărul şi data contractului achiziţiilor publice. În acest caz, obligativitatea indicării numărului și datei contractului achizițiilor publice survine la data intrării în vigoare a art.117 alin. (12) din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.170 din 16.12.2019, în vigoare din 20.12.2019.]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1278 vizualizări

Data publicării:

23 Decembrie /2019 10:57

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon