06
02 2018
1191

1. (28.20.11) Cînd apare scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” și de pe restul teritoriului republicii?

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii cu privire la zonele economice libere (ZEL) nr.440 din 27.07.2001, art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” (PILG) nr. 8-XV din 17.02.2005 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti” nr.178-XVI din 10.07.2008 pe teritoriul ZEL, PILG și Aeroportul Internațional ,,Mărculești” se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu. Plasarea mărfurilor în zona economică liberă în PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești”, luînd în considerație prevederile alineatelor (31), (2) și (2) al articolelor menționate din legile respective, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona economică liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale. De asemenea, conform art.1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată. În conformitate cu prevederile art.108 alin.(2) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova. Luînd în considerație faptul că livrările în ZEL, PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești” de pe restul teritoriului republicii sunt asimilate exportului conform legilor sus menționate, data de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru aceste livrări, survine la data acordării statutului de marfă amplasată în teritoriile respective – data declarației vamale de introducere a mărfurilor în ZEL, Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti”. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.