18
06 2019
1006

1. (29.1.6.3.17) Cum se vor reflecta în Darea de seama anuală (forma IALS18) veniturile achitate persoanelor fizice – zilieri?

Potrivit noțiunii expuse la art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. Din plățile achitate zilierilor pentru serviciile și lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să rețină la sursa de plată impozitul pe venit conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, entitatea urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă anuală (forma IALS18) în care va indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut, cu reflectarea în col. 5 la codul sursei de venit SAL.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.