25
03 2019
962

1. (29.1.6.52) Sunt oare obligate instituțiile medico-sanitare municipale să prezinte declarația privind impozitul pe venit?

Începînd cu 01.01.2018 prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative a fost abrogat art. 511 din Codul fiscal nr.ll63-XIII din 24.04.1997. În scopul aplicării prevederilor art. 51 din Codul fiscal, pentru a defini conceptul de instituție instituţiilor medico-sanitară publică, urmează a fi aplicată noţiunea prevăzută la art. 180 şi art. 184 alin.(l) din Codul civil , conform căreia instituţia publică este organizaţie necomercială care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă. Concomitent, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 246/2017, întreprinderea municipală este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale/unităţii teritoriale autonome Găgăuzia transmise ei în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-fianciare. Astfel, doar entităţile medico-sanitare care constituie instituţii publice vor cădea sub incidenţa prevederilor art. 51 din Codul fiscal. Celelalte entităţi ce prestează servicii medico-sanitare urmează să îşi onoreze obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform prevederilor general stabilite de Codul fiscal. Prin urmare, dat fiind faptul că întreprinderea municipală nu poate fi calificată drept instituţie publică în scopul aplicării art. 51 din Codul fiscal, instituțiile medico-sanitare municipale urmează să prezinte Declaraţia şi să achite impozitul pe venit în conformitate cu prevederile Codului fiscal. [Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.09/2-06/66 din 07.03.2019]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.