27
03 2018
971

1. (29.4.39) Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nerezidente obținute din prestarea de servicii de la locul de rezidență al acestuia?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
  1. în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
Astfel, venitul nerezidentului se consideră obținut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător sau de munca desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfășurării activității de întreprinzător sau de muncă pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova. În cazul în care serviciile acordate de persoana fizică nerezident sunt efectuate de la locul de rezidenţă al acestuia, care se află peste hotarele Republicii Moldova, serviciile menționate se consideră ca muncă desfășurată peste hotarele Republicii Moldova și, respectiv, rezidentul nu are obligații de a reține impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.