Întrebări și răspunsuri

1. (29.5.16) Cum se vor reflecta în Declaratia cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17) utilizarea sumelor din desemnarea procentuală?

Potrivit pct. 29 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016, mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală. Concomitent, pct. 30 al Regulamentului menționat prevede că beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale depun la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume pînă în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar reflectă situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat. Astfel, obligația raportării modului de utilizare a mijloacelor financiare în urma desemnării procentuale survine după expirarea perioadei de utilizare a sumelor de desemnare procentuală – două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Forma și Modul de completare a Raportului financiar privind modul de utilizare a sumelor die desemnare procentuală (anexa 1D la Forma ONG17) este stabilit de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15.01.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale - Forma ONG17. Respectiv, raportarea modului de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale efectuate în anul 2017 se va realiza în anul 2020 pînă în termenul stabilit de legislația fiscală pentru depunerea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit. [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/87 din 27.03.2019]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1195 vizualizări

Data publicării:

17 Aprilie /2019 14:28

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

ONG17 | declaraţia | raport | ONG | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon