13
02 2019
1062

1. (30.3.26) Apare oare necesitatea Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării?

Potrivit pct.4 din Instrucțiunea privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (Anexa nr. 3 la ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr. 15 din 22 ianuarie 2019), persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică provoacă emisii de poluanţi în atmosferă, deversări de poluanţi cu apele uzate, precum şi operatorii depozitelor de deşeuri se prezintă Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.