10
09 2018
607

1. (5.8.10) Conform cărui formular şi în ce termen persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător prezintă obligații fiscale calculate la impozitul pe bunurile imobiliare?

Obligații fiscale calculate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar se reflectă de către gospodăriile țărănești (de fermier) şi întreprinzătorii individuali, al căror număr mediu anual de salariați pe parcursul perioadei fiscale:
  • nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, conform Dării de seamă fiscală unificată (Declaraţie). În același termen se achită impozitul pe bunurile imobiliare.
  • depășește 3 unităţi şi/sau care sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A., anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a anului fiscal în curs, conform Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17). În aceste cazuri se achită impozitul pe bunurile imobiliare, în părţi egale, nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, cu achitarea impozitului pe bunurile imobiliare în același termen.

(Actualizat prin Ordinul SFS nr. 296 din 18.06.2020)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.