Întrebări și răspunsuri

1. (9.2.7) Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul perioadei de raportare este mai mare de această sumă?

Conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF se vor raporta informaţiile despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației. Respectiv, în cazul în care nu au fost contractate/rambursate împrumuturi pe parcursul anului fiscal de raportare, în sumă ce depășește cumulativ 200 mii de lei pe o persoană fizică, nu apare obligațiunea de raportare, chiar dacă soldul împrumutului la începutul perioadei depășește 200 mii lei.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2715 vizualizări

Data publicării:

27 Ianuarie /2020 07:55

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon