22
01 2019
581

12. (29.3.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe venit la desfăşurarea activității profesionale în sectorul sănătății?

Conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății. Totodată, potrivit art. 5 pct. 363) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul sănătății este exercitarea independentă a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.