06
02 2018
604

14. (4.2.1.2) Persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii sînt subiecţi impozabili cu accize şi urmează să se înregistreze la Serviciul fiscal de stat ca subiect al impunerii cu accize cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitor de accize ?

În conformitate cu art.120 lit. b) din Codul fiscal, în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sunt privite persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia cazurilor stabilite la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod. Astfel, la momentul efectuării operaţiunilor de import, aceștia reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate. Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat, că în condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză. Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.