Întrebări și răspunsuri

17. (8.2.5.6) .

Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată. Avînd în vedere acest fapt, care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei respective, pentru perioada aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte, care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze: 1) prin sumarea taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct.2 şi taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct. 6 sau 2) conform celei mai mari taxe dintre cele calculate în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa la Titlul IX al Codului fiscal? Potrivit art. 341 alin. (8¹) al Codului fiscal, dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului Fiscal. Totodată, reieşind din contextul prevederilor art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, rezultă că taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal. Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova dacă autovehiculul mixt, ca urmare a reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz? Pentru autovehiculul mixt, care în urma reutilării nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează, ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehicului, în conformitate cu cotele stabilite la punctul 2 şi 6 din Anexa nr.1 la titlul IX al Codului fiscal (art. 341 alin. 81 al Codului fiscal).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

803 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2018 10:45

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon