12
02 2018
708

2. (28.1.29) Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, livrările care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, nu se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.