06
12 2017
824

2. (28.15.22) Urmează oare de a fi prezentată factura fiscală pentru livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice?

Arhiva: În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special – factura.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.