02
05 2019
1301

2. (28.15.70) Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii. Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans). La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, conform art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării doar în situațiile prevăzute de alineatul menționat. Respectiv, la primirea plății în avans pentru certificatele cadou eliberate, factura fiscală nu se va elibera, obligația eliberării acesteia, potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, apare la data efectuării livrării mărfurilor/serviciilor. Factura fiscală, completată în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se va elibera cumpărătorului mărfurilor/serviciilor, în situația prevăzută de art.117 alin.(3) din Codul fiscal, doar la solicitarea cumpărătorului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.