Întrebări și răspunsuri

2. (28.15.82) Este în drept furnizorul bunului imobil să elibereze factura fiscală mai devreme decât cumpărătorul a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil la organul cadastral?

Potrivit prevederilor art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). Totodată potrivit prevederilor alin.(3) din articolul menționat, în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. În conformitate cu prevederile art.510 alin.(2) din Codul civil, în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înregistrării în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege. Concomitent menționăm că, potrivit prevederilor art.108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte. Astfel, reieșind din cele expuse, eliberarea facturii fiscale și, respectiv, obligația de calculare a TVA în baza ei, emisă anterior înregistrării la organul cadastral a drepturilor patrimoniale de către cumpărător nu este restricționată de faptul înregistrării dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2037 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2019 09:58

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Obligație fiscală | Factura fiscală

Etichete:

bun imobil | factura fiscală | cadastru | livrare | obligaţie fiscală | furnizor | cumparatori

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon