20
06 2019
791

2. (28.21.62) Se va permite deducerea TVA aferentă procurărilor legate de amenajarea teritoriului?

Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Totodată, în condițiile prevederilor alin.(8) al aceluiași articol, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei. Reieșind din cele expuse, dacă cheltuielile aferente procurărilor legate de amenajarea teritoriului sînt determinate în scopul asigurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente acestor procurări, se vor deduce în condițiile stabilite la art.102 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.