12
03 2018
739

2. (30.3.21) Care este baza impozabilă pentru mărfurile importate, indicate în anexa nr.8 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, în cazul acordării discontului din partea nerezidentului în adresa rezidentului?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), baza impozabilă pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8 din Legea menționată, constituie valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice). Totodată, potrivit alin.(3) al aceluiași articol, obligaţia privind taxa pentru mărfurile importate indicate în anexa nr.8, survine la data importului mărfurilor respective. Dacă acordarea discontului din partea nerezidentului în adresa rezidentului are loc la momentul importului mărfurilor respective și, valoarea discontului este deja reflectată în invoice, atunci baza impozabilă se va determina reieșind din valoarea facturată a mărfurilor indicată în invoice, diminuată cu valoarea discontului, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale. [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.