10
12 2018
706

2. (37.31) Poate fi oare întreprinderea individuală subiect al impunerii cu impozit unic pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Totodată, rezident al parcurilor IT, conform art.7 din Legea nr. 77/2016, poate deveni orice persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de întreprinzător, care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile menționate la art.8 din Legea menționată. Întreprinzător individual este persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege (art.2 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007). Prin urmare, față de întreprinderile individuale nu sunt stabilite careva restricții suplimentare în partea ce ține de aplicarea impozitului unic pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.