15
05 2019
1008

2. (8.2.7.9) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018, persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor declara obligaţiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioada fiscală 2018 în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia, cu completarea anexei nr.5, tabelul nr.7.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.