08
06 2021
345

29.1.6.2.25 Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC21 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor. 

În temeiul prevederilor capitolului V din Legea nominalizată, cu persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază se încheie contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia.

Prin urmare, în cazul în care organizația sindicală are persoane angajate prin contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia, potrivit art.92 alin.(2) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 

În tabelul nr.2 al dării de seamă (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.  

În același timp, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

În cazul în care organizația sindicală, în luna de gestiune, nu a efectuat plăți în folosul persoanelor fizice, nu a calculat contribuții de asigurări sociale şi nu are angajați, pentru organizația în cauză nu apare obligația de a prezenta pentru luna respectivă darea de seamă (Forma IPC21).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelornr.94 din 30.07.2020).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.