Întrebări și răspunsuri

29.2.4.19 Care este termenul limită de achitare a impozitului pe venit în cazul înstrăinării activului de capital?

 Potrivit art. 87 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilul care, conform art.83 din Cod este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (fără cererea suplimentară din partea Serviciului Fiscal de Stat) achită impozitul pe venit nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei.
     Conform prevederilor art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.

      În conformitate cu alin.(7) din articolul menționat, dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară, el este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pentru întreaga perioadă fiscală de gestiune cit a fost rezident.
      Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital contribuabilul achită impozitul pe venit nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

675 vizualizări

Data publicării:

25 Martie /2022 07:52

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Legislație fiscală | Persoana fizică | CET18

Etichete:

impozit pe venit | activ de capital | persoana fizică | CET18

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon