04
06 2020
898

29.2.6.5. Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care persoana juridică efectuează donaţii de bunuri (în formă nemonetară) în folosul persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător?

Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Reținerea finală a impozitului stabilit în mărime de 6% prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, se efectuează din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, nu a bunurilor (în formă nemonetară). Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, bunurile (în formă nemonetară) primite cu titlu de donație de către persoana fizică rezidentă, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la persoana juridică, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.