08
02 2020
1442

3. (28.21.64) Cînd apare dreptul la deducerea sumei TVA pentru serviciile importate în cazul în care importul a avut loc mai înainte de achitarea TVA aferentă acеstora?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget. Totodată, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte. De asemenea, potrivit alin. (10) lit.c) din articolul 102 al Codului fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe serviciile procurate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate. Prin urmare, dacă achitarea TVA pentru importul serviciilor are loc nu mai târziu de data stabilită pentru depunerea declaraţiei privind TVA pentru perioada în care a avut loc importul serviciilor, dreptul la deducerea sumei TVA se realizează în perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor, cu condiția dispunerii de documentul confirmativ privind achitarea TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.