04
06 2018
2042

3. (28.5.13) Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?

La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor. Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.

În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).

Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM rev.2), aprobat prin Hotărîrea Biroului National de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare de la 01 ianuarie 2014.

Reieșind din prevederile menționate se vor determina serviciile care, conform art. 93 pct. 9) al Codului fiscal reprezintă import de servicii, impozitate cu TVA pe principii generale și, în conformitate cu art.93 pct.11) al Codului fiscal – serviciile care reprezintă export de servicii, conform art.104 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere. În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației naționale și se va impozita în țara nerezidentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.