27
10 2018
803

3. (29.1.7.3.22). Arhiva

Urmează IFS teritorial să aplice careva sancțiuni, în cazul în care din plățile efectuate în folosul avocatului care activează prin cabinetul avocatului de către agentul economic nu au fost reținut impozitul pe venit? Potrivit explicațiilor oferite de Ministerul Finanțelor, prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013, pentru perioada fiscală 2013, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urma a fi efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Totodată, explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligația de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. În același timp, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.