04
05 2018
1064

3. (6.6.2.8) Apar ca subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii persoanele care sunt proprietarii unităților comerciale și care nu sunt utilizate de ei pentru desfășurarea comerțului?

Potrivit prevederilor art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care dispun de obiecte ale impunerii. Obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, în conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform CAEM rev.2, expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Lege). Astfel, subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, activitatea căreia corespunde activităților expuse în anexa nr. 1 la Lege și care dispun de obiecte ce corespund activităților, pentru care autoritatea administrației publice locale stabilește taxa. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.