17
03 2018
1397

39. (28.21.12) În ce moment are dreptul la deducerea TVA agentul economic care importă mărfuri?

În conformitate cu prevederile lit. b) alin. (10) art. 102 din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate. În conformitate cu norma expusă, apare obligativitatea respectării cumulative a două condiții și anume faptul achitării TVA și faptul importului de marfă. Dat fiind faptul, că în calitate de document ce confirmă faptul importului de mărfuri servește Declarația vamala de import, se constată că respectarea cumulativă a ambelor condiții a fost asigurată în momentul în care aceasta a fost perfectată. Prin urmare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA din ziua perfectării Declarației vamale la import și, respectiv, achitării TVA specificată în aceasta. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.