20
06 2019
508

4. (28.15.74) Care este modalitatea completării facturii fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării?

Conform punctului 11 subpunctul 5) și punctului 13 subpunctul 4) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017 (în redacția Ordinului MF nr.88 din 04.06.2019, Monitorul Oficial nr.193-202 din 14 iunie 2019), în cazul tranzacțiilor efectuate în cadrul achizițiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărîrea «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică» nr.665 din 27.05.2016, este obligatoriu înscrierea în rândul 4 „Documente anexate” a numărului și datei contractului de achiziții publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.