Întrebări și răspunsuri

4. (28.5.20) Reprezintă obiect impozabil cu TVA serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, importul serviciilor în Republica Moldova reprezintă obiectul impozabil. În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”. În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal). Astfel, în cazul în care serviciile prestate de nerezident reprezintă servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor ele se califică parte a serviciilor în domeniul culturii, artei, științei, învățământului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, atunci potrivit prevederilor art.111 alin. (1) lit. c) liniuța a doua din Codul fiscal, locul livrării acestora se consideră locul prestării efective a serviciilor. În contextul celor expuse, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acorda servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor unui rezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii. Totodată, în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, importul și livrarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA fără drept de deducere. Astfel, serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident, reprezintă import de servicii care conform prevederilor art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1151 vizualizări

Data publicării:

15 Octombrie /2018 13:35

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon