08
12 2018
703

4. (29.1.6.42) În coloana 6 ”Suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală” din Nota de informare (forma IALS) la codul sursei de venit SAL, se indică suma salariului brut sau net?

Conform modului de completare a Notei de informare (Forma IALS), aprobat respectiv prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017, nr. 149 din 5 septembrie 2018, în coloana 6 se indică suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală. Totodată, potrivit Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în coloana 4 din darea de seamă respectivă se indică suma venitului calculat și îndreptat spre achitare în luna de gestiune sub formă de salarii și facilități fiscale conform art. 88 alin. (1) din Codul fiscal (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii), inclusiv veniturile specificate la art.71 alin.(1) lit. n) și o) din Codul fiscal achitate în folosul nerezidenților, precum și veniturile specificate la art. 88 alin. (5) din Codul fiscal. Conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, darea de seamă anuală (Forma IALS) trebuie să cuprindă informația privind: numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. Prin urmare, în coloana 6 din Nota de informare (Forma IALS) la codul sursei de venit SAL, urmează a indica venitul calculat și îndreptat spre achitare, fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii pentru perioada de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.