Întrebări și răspunsuri

4. (29.1.7.3.18) Сompaniа de leasing a procurat de la persoana fizică un activ de capital care ulterior urmează a fi utilizat în interesele companiei. Urmează compania de leasing să rețină conform art.90 alin.(1) din Codul fiscal, ca parte a impozitului o sumă în mărime de 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile art. art.90 alin.(2)-(3) din Codul fiscal, contribuabilii specificați la alin. (1) al aceluiași aticol, au obligația de a reține în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Cod. În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu se reține impozitul în prealabil conform alin.(2) al articolului menționat, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier. Astfel, în cazul în care compania de leasing procură un activ de capital cu intenția utilizării acestuia în scopurile companiei, respectiv, la efectuarea plății în folosul persoanei fizice va avea obligația de a efectua reținerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 12%, cu excepția саzului procurării mijloacelor de transport rutier. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

871 vizualizări

Data publicării:

26 Martie /2020 13:42

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | active de capital | contribuabil | venit | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon