04
04 2019
599

4. (29.2.3.41) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru soț (soție) în cazul în care soțul (soția) este cetățean al altui stat?

Conform art. 34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată în articolul dat, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menţionat stabileşte că dreptul la scutirea personală îl are fiecare contribuabil persoană fizică rezidentă. În acest sens, persoana rezidentă este este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: – se află la tratament sau la odihnă sau la învățătură sau în deplasare peste hotare; – este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare; b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal. Este de remarcat, că potrivit art. 38 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atît timp cît nu şi-a stabilit un altul. Astfel, contribuabilul va avea dreptul la scutirea suplimentară pentru soţ (soție) cetăţean al altui stat, pentru anul de gestiune, în cazul în care acesta se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, fiind calificat, în scopuri fiscale, drept rezident al Republicii Moldova, cu condiţia că acesta nu o utilizeazăю [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.133 din 15.11.2018,Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 14.01.2019]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.