27
03 2020
931

5. (40.1) Pentru care subiecți sunt extinse termenele de prezentare a Dărilor de seamă și de achitare a impozitelor și taxelor pentru anul 2019?

Prevederile pct. 26 alin. (1)-(3) al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020 extinde termenul obligațiilor fiscale pentru: - întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, urmează să declare și achite impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 - pînă la 25 aprilie 2020; - agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 71 titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997, urmează să prezinte Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională pentru perioada fiscală 2019 - pînă la 25 aprilie 2020; - contribuabilii care au obligația de a achita impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate (conform art.84 din Codul fiscal) pentru primul trimestru al anului 2020, urmează să achite impozitul pînă la data de 25 iunie 2020; - persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii), care au obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și de a achita impozitului pe venit pentru anul 2019 - pînă la 29 mai 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.