10
09 2018
903

5. (5.4.2.2) Care este baza impozabilă pentru bunurile imobiliare şi terenurile care nu au fost evaluate în scopul impozitării?

Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impunerii, pentru toţii subiecţii impunerii baza impozabilă constituie suprafața terenurilor. Pentru clădirile, construcţiile şi alte obiecte ale impunerii, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor baza impozabilă constituie:
  • persoanelor juridice, persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului, inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora;
  • persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător – costul determinat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor
.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.