16
03 2018
752

5. (8.4.7.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația pe drumurile Republicii Moldova cu depășirea limitelor admise în baza formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TDLM-13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.