07
03 2018
1229

7. (29.1.7.7.3) Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi loterii?

Arhiva: În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campani epromoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau din loterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua. În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei. În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal. Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin.(33) al Codului fiscal, se referă la impozitul pe venit, reţinerile respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 307 din 26.12.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 26/95 din 04.02.2013), în vigoare de la data publicării.] În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizareade concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venitneimpozabilă. Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau dinloterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua. În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
  • 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;
  • 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei
. În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal. Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin..(33) al Codului fiscal, se referă la impozitul pe venit, reţinerile respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal. Totodată, cota de 10% prevăzută la art.901 alin.(1) din Codul fiscal nu este aplicabilă, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi putere juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior, adică a Legii nr.307 din 26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Cum se efectuează reţinerea impozitului pe venit în cazul veniturilor sub formă de cîştiguri din loterii? Cu toate că jocurile de noroc, conform art.901 alin.(33) liniuţa întîi din Codul fiscal, se impozitează cu 18%, cîştigurile obţinute în urma loteriilor urmează a fi impozitate în mod diferit decît cîştigurile obţinute în urma celorlalte tipuri de jocuri de noroc. Astfel, cîştigurile din jocurile de loterii se impozitează în felul următor:
  • în cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal inclusiv (pentru 2013, aceasta reprezintă 9120 lei, respectiv 912 lei), asupra venitului în cauză nu se aplică impozitul pe venit (art.20 lit.p1) din Codul fiscal);
  • în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este mai mare de 912 lei (10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1)), dar mai mică de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 18% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal);
  • în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau mai mare de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 25% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.