27
10 2017
700

8. (29.1.4.3) În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art. 90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată. Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Prin urmare, ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv, întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va reţine un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit. Totodată, deoarece reţinerea din dobînzi nu este reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.