18
06 2019
951

8. (29.1.6.2.49) Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC18) veniturile achitate persoanelor fizice – zilieri?

Potrivit noțiunii expuse la art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. Din plățile achitate zilierilor pentru serviciile și lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să rețină la sursa de plată impozitul pe venit conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal. Conform capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (cod 11 și codul sursei de venit „SAL”), care se prezintă lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile menționate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.