Întrebări și răspunsuri

8. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art.342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal). Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia”). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.406 din 08.08.2018 și Ordinului SFS nr.456 din 08.09.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1900 vizualizări

Data publicării:

15 Mai /2019 14:29

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon