14
06 2018
3868

Prognoza impozitului pe venit în VEN 12 (anexa 8D)

În cazul în care SRL a înregistrat venit, dar l-a utilizat pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți şi nu are de achitat impozitul pe venit, este obligată să facă prognoza pentru anul viitor în anexa 8D? În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) din CF, agenţii economici sunt obligaţi să achite, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
  • suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv; sau
  • impozitul ce urma să fie plătit pentru anul precedent
. Astfel, dacă agentul economic a ales metoda de achitare a impozitului pe venit în rate, metodă prevăzută la art. 84 alin. (1) lit. b) din CF, atunci ca bază urmează de a lua indicatorul din Declarația cu privire la impozitul pe venit al perioadei fiscale anterioare, reflectat în rândul 120 „Suma impozitului pe venit”. Totodată, în cazul în care, potrivit declarației perioadei precedente, entitatea nu a constatat obligațiune privind impozitul pe venit, acesta va completa anexa 8D în felul următor:

Anexa 8D

Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în anul următor anului de gestiune

Modul de achitare a impozitului pe venit în rate /
Порядок уплаты подоходного налога в рассрочку
Termene de
plată/
Cроки
уплаты
31.0330.0630.0931.12
Ţinînd cont de suma prognozată a impozitului pe venit
care urmează a fi achitat în anul fiscal
Исходя из прогнозируемого подоходного налога,
подлежащего уплате в налоговом году
----
Ţinînd cont de suma impozitului pe venit care urma să fie achitat
în anul precedent
Исходя из суммы подоходного налога, подлежащего уплате
за предыдущий год
0000

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.