Știri

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe va fi modificat

 

Ministerul Finanțelor informează despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Regulament), aprobat prin HG nr. 500/1998.

 

Reiterăm, că Regulamentul stabilește modul de casare (trecere la pierderi) a bunurilor imobile, a maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe (mijloace fixe) , în conformitate cu definiția de la art. 261 alin. (2) din Codul fiscal sau cu politicile contabile ale întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție ale autorităților/instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

Prevederile actului normative se extind asupra întreprinderilor de stat şi municipale, autorităţilor/instituţiilor bugetare şi autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, cu excepţia mijloacelor fixe cu destinaţie specială, care se casează în baza actului normativ departamental și cu excepția plantațiilor perene, care se casează în modul stabilit de Guvern.

 

Conform redacției în vigoare a Regulamentului, mijloacele fixe se casează doar în cazul când restabilirea lor este imposibilă sau economic neraţională.

 

Pot fi casate mijloacele fixe uzate complet; devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităţilor naturale ori încălcării condiţiilor normale de exploatare; moral învechite; devenite inutilizabile în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a întreprinderilor, inclusiv investițiile capitale în active în curs de execuție, dintre care nemateriale și materiale, inclusiv: clădiri în curs de execuție, construcții speciale în curs de execuție, instalații de transmisie în curs de execuție, pregătirea proiectelor, alte investiții capitale în active materiale în curs de execuție.

 

Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii cu privire la modificarea Regulamentului până la 12 mai anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2275 vizualizări

Data publicării:

03 Mai /2023 10:25

Catalogul tematic

Mijloace fixe

Etichete:

casarea mijloacelor fixe

2 comentarii

CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII

04 Mai /2023 12:58

Bună ziua. Reprezint instituție publică. Ar fi de dorit ca, obiectele mai mici la preț neînsemnat, să se caseze de sinestătător de instituții, să nu treacă aprobarea prin organul ierarhic superior. Mulțumim.

Marina Caldare

04 Mai /2023 13:04

icon

CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII

bună ziua! Vă recomandăm să transmiteți propunerea DVS persoanei responsabile: Natalia Stiharu, Consultant principal, Direcţia monitorizarea activelor statului, 022 26 26 69, natalia.stiharu@mf.gov.md

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon