16
03 2018
958

ORDIN SFS nr. 127 din 13. 03. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (8.4.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă? 2. (8.9.1.1) Care sunt actele normative în baza cărora se reglementează obligaţia de achitare a taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale? 3. (8.7.6.1) Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere? 4. (8.6.6.1) Când se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare? 5. (8.4.7.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise și termenul de prezentare a dării de seamă? 6. (8.4.7.2) .Care persoane fizice prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise? 7. (8.4.7.1) Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise? 8. (8.4.5.3) Cum se constituie taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, în cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe axă, şi dimensiunile autovehiculului depăşesc limitele admise? 9. (8.4.5.1) Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, pentru autovehiculele înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova? 10. (8.4.5.2) .Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise? 11. (8.3.6.2) Cum și prin intermediul cărei instituții se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 12. (8.3.5.2) Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 13. (8.3.5.1) Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova? 14. (8.2.8.2) . Sunt scutiţi de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli care folosesc unele autovehicule, aflate la balanţa întreprinderii, în scopuri de servici (cum ar fi: autoturismul folosit de conducătorul întreprinderii, de agronom, alţi lucrători)? 15. (8.2.7.4) .Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli-posesori de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic, care sunt scutiţi de plata taxei? 16. (8.2.6.1) . Care este perioada fiscală pentru care se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? 17. (8.2.5.6) . 18. (8.2.5.5) . 19. (8.2.5.2) Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? 20. (8.2.5.1) Care este perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova? 21. (8.2.3.1) Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.